/ EN
/ EN

關於盛倫

ABOUT US

盛倫國際物流集團組織架構圖
盛倫國際
物流集團
盛倫中國
北京公司 上海公司 深圳公司 遠龍商貿
盛倫
供應鏈
盛立船務 盛倫駁運
盛倫亞太
馬爾代夫公司 孟加拉公司
盛倫非洲
剛果(金)公司 莫桑比克公司 贊比亞公司 吉布提公司
盛倫中東
阿聯酋公司 伊拉克公司 巴基斯坦公司
總部支持
財務審計中心 人力行政中心 信息技術中心 風險控制中心